Клиент
частен
Статус
завършен
Година
2018

Галерия

ПРОЕКТЪТ

Раглежданият проект се намира в ж.к. Левски, град София и представлява едноетажна надстройка над съществуваща жилищна сграда и двуетажна пристройка, разработен въз основа задание на инвеститор. Имотът е с форма близка до правоъгълник, почти успореден на световните посоки.

Съществуващата жилищна сграда е на един етаж, като над него има таван, който завършва със скатен покрив. Под цялата сграда има сутерен.

Налага се минимално пристрояване, което обособява втори вход, обслужващ надстройката с вертикална комуникация. Целта на проекта е да създаде две отделни самостоятелни жилища като всяко включва спалня, дневта с кухненски бокс, баня и перално помещение.

Съществуващата сграда се укрепва доплнително с нова конструкция разпложена по периферията на сградата. Поради недоброто състояние на съществуващия гредоред над етажа се налага неговата цялостна подмяна.