Клиент
частен
Статус
завършен
Година
2018

 

Парцелът е с почти квадратна форма, леко издължена в посока северозапад– югоизток. Лицето му е от югозапад. Теренът е с денивелация около 1м на северозапад по улицата.Сградата е разположена централно в парцела. От югоизток и югозапад има представително оформено дворно пространство. Носещата конструкция на  сградата е монолитна, стоманобетонна, гредова.Фасадната обработка на сградата включва полимерна мазилка, облицовка от камък и битумни керемиди. Всички тераси са обезопасени с метални парапети.

Проектът за ново фасадно оформление и 2 бр. козирки на съществуващата сграда на Посолството на Република Армения в Република България е разработен въз основа Задание от Възложителя – Посолството на Република Армения в Република България. То е продиктувано от необходимостта от ремонт и подмяна на материали, с които са оформенаи съществуващите фасади.Разработеният проект е за цялостно ново офомление на фасадите.    Целта е да се подчертае представителния характер на сградата. Идеята на предвидените промени е да се постигне единен архитектурен облик в духа на традиционната арменска архитектура.