Status
конкурс
Year
2021

ПРОЕКТЪТ

Еspoir e един проект за вдъхването на надеждата, за отстояването на човешките права. Макар и светът да е толкова технологично напреднал, все още е добре познато насилието върху жените, което може да бъде, както физическо, така и психическо. Сякаш жените още са подценявания, по-нисшия пол. Това е един проект за дом за жените, които искат да се включат в политиката, в обществения живор на едно малко градче Baghere в Африка.
Пространството в двата обема е отворено, с възможност за постигане на уединени чрез мобилни преградни стени. В по-ниския обем се разполага счетоводството, а в по-високия е административното пространство, с конферетна зала и възможност за провеждане на изложби и различни колективни дейности. Естествено е предвидено и място за отдих на открито, извън сградата. С тази сграда ние искаме да посеем надеждата, да покажем, че жените са конкурентни с мъжете, притежават необходимите знания и умения да са наравно с тях.