Category


Public Building

Espoir

ПРОЕКТЪТ

Еspoir e един проект за вдъхването на надеждата, за отстояването на човешките права. Макар и светът да е толкова технологично..

Armenia embassy

 

Парцелът е с почти квадратна форма, леко издължена в посока северозапад– югоизток. Лицето му е от югозапад. Теренът е с денивелация..